...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева

 • ...:: Хвороби дихальної системи ::...

   

  Стаття розкладу хвороб  

  Назва хвороб і фізичних вад (дефектів)  

  Контингенти, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб  

  Громадяни при приписці до призовних дільниць та призові на строкову військову службу  

  1  

  2  

  Графа I  

   

  Хвороби дихальної системи  

     

  46

   

   

   

   

     

  Хвороби верхніх дихальних шляхів (скривлення носової перетинки, поліпи порожнини носа, хронічний фарингіт і назофарингіт, хронічний синусит, озена, хронічні хвороби мигдаликів і аденоїди, хронічний ларингіт і ларинготрахеїт):  

     

  а) озена;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  б) поліпозні або гнійні синусити;   

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  в) негнійні синусити;  

  Придатні

    

  г) хронічний декомпенсований тонзиліт;   

  Придатні

    

  д) різкий, стійкий розлад барофункції вуха або біляносових пазух, а також скривлення носової перетинки з порушенням носового дихання  

  Придатні

    

  47

   

   

     

  Хвороби та пошкодження гортані, шийного відділу трахеї:  

     

  а) зі значним порушенням функцій;  

  Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

    

  б) з помірним порушенням функцій;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  в) з незначним порушенням функцій  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  48

   

   

     

  Хронічні неспецифічні захворювання легень і плеври, дисиміновані хвороби легень нетуберкульозної етіології:  

     

  а) зі значним порушенням функцій зовнішнього дихання;  

  Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

    

  б) з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  в) з незначним порушенням функцій зовнішнього дихання  

  Придатні

    

  49

   

   

     

  Бронхіальна астма:  

     

  а) тяжкі форми з частими загостреннями;  

  Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

    

  б) форми середнього ступеня тяжкості;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  в) легкі форми з рідкими приступами, а також за відсутності приступів протягом трьох років і більше  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  50

  Стани після перенесених гострих захворювань органів дихання або хірургічного лікування  

  Тимчасово непридатні

    

   

  Хвороби дихальної системи

  Стаття 46. До пункту "б" належать: гнійні або поліпозні синусити, поліпози слизової оболонки носа з порушенням носового дихання, хронічні гнійні та поліпозні синусити без видимих ускладнень, які проходять з частими (не менше 2-х разів на рік) загостреннями та втратою працездатності, а також гнійні синусити з хронічним декомпенсованим тонзилітом.

  Під час огляду офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військовослужбовців-жінок, які страждають на хронічний гнійний синусит, ураховується перебіг захворювання та частота загострення. За умови частих загострень та безуспішності лікування у стаціонарних умовах питання про придатність їх до військової служби вирішується індивідуально.

  Діагноз хронічного гнійного захворювання біляносових пазух повинен бути підтверджений риноскопічними даними (гнійні виділення), рентгенографією пазух у двох проекціях, а для верхньощелепної пазухи, крім того, - діагностичною пункцією.

  До пункту "в" належать хронічні негнійні захворювання біляносових пазух (катаральні, серозні, вазомоторні та інші негнійні форми синуситів) без ознак дистрофії тканин верхніх дихальних шляхів, без частих загострень, пов'язаних з втратою працездатності. Призовники з указаними захворюваннями після постановки на військовий облік призначаються на лікування.

  Викривлення носової перетинки за умови вільного носового дихання не є перешкодою до вступу до ВНЗ, як і пристінне потовщення слизової оболонки верхньощелепних пазух, якщо під час діагностичної пункції не одержано гною або транссудату та збережена прохідність верхньощелепної пазухи.

  Залишкові явища після операції на біляносових пазухах (лінійний рубець перехідної складки переддвер'я рота, сполучення оперованої пазухи з носовою порожниною або вуаль на рентгенограмі) не є перешкодою до військової служби.

  Під хронічним декомпенсованим тонзилітом слід розуміти одну із форм хронічного тонзиліту, яка характеризується частими загостреннями (2-3 рази на рік), втягненням у запальний процес білямигдаликової тканини, регіонарних лімфовузлів та наявністю гнійно-казеозних пробок у лакунах мигдаликів.

  Інші форми хронічного тонзиліту не дають підстав для застосування цієї статті, не перешкоджують проходженню військової служби та вступу до ВНЗ, військових ліцеїв.

  Призовники, які мають будь-яку форму хронічного тонзиліту, під час приписки до призовних дільниць направляються на лікування.

  Стійкий та різкий характер порушення барофункції вуха визначається за даними повторних досліджень та вушної манометрії.

  Найбільш достовірні дані одержуються після додаткового функціонального дослідження у барокамері (рекомпресійній камері).

  Кандидати для навчання водолазній спеціальності та особи, які призначені для служби на підводних човнах, визнаються придатними за наявності у них доброї прохідності слухової труби (барофункція 1-го або 2-го ступеня), а зі стійкою барофункцією 3-го ступеня визнаються непридатними. Така ж постанова приймається щодо вказаної категорії осіб за наявності кісти верхньощелепної пазухи з порушенням барофункції біляносових пазух.

  У випадках стійкої барофункції 3-го ступеня придатність тих, які навчаються та проходять службу за військовою спеціальністю водолаза та підводника, визначається індивідуально, а у випадку барофункції 4-го ступеня вони визнаються непридатними.

  Порушення барофункції біляносових пазух встановлюється на підставі скарг оглянутого, стану носової порожнини, отоскопії, випробовування у барокамері на витривалість перепадів тиску з рентгенологічним дослідженням біляносових пазух до та після випробування, даних медичної та службової характеристик.

  Комментарий Годецкого И. Ю. к ст. 46

  Подлежат призову все больные гландами и гайморитом, списываются лишь те, у кого был поставлен диагноз гнойного заболевания. Это подтверждается анализами гнойных выделений и рентгенограммами. От пункции призывник имеем право отказаться.

   

  Стаття 47. Належать захворювання, наслідки пошкоджень гортані або шийного відділу трахеї через незадовільні результати лікування або відмові від нього.

  До пункту "а" належить стійка відсутність голосоутворення, дихання через природні дихальні шляхи, зі значним порушенням функції зовнішнього дихання.

  До пункту "б" належить стійке утруднене голосоутворення (захриплість, зниження гучності голосу); стійке утруднення дихання з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання.

  До пункту "в" належить затруднення дихання з незначним порушенням функції зовнішнього дихання.

  Комментарий Годецкого И. Ю. к ст. 47

  Если вам удастся убедить комиссию с записями в карточке о затруднении дыхания (отдышки) и сиплым голосом потребовать измерения функции внешнего дыхания, считайте, что вы списаны. Достаточно, чтобы ваши показатели соответствовали столбику № 3 к таблице ст.48.

   

  Стаття 48. До пункту "а" належать хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневого апарату та плеври, нагноювальні захворювання легень зі значним порушенням функції зовнішнього дихання та значною втратою працездатності.

  До пункту "б" належать хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневого апарату з помірним порушенням функції зовнішнього дихання. За цим же пунктом оглядаються призовники та військовослужбовці строкової служби, які страждають хронічними бронхітами, що супроводжуються емфіземою легень, обмеженим пневмосклерозом, циліндричними бронхоектазами з незначним порушенням функції зовнішнього дихання.

  Оглянутим за графами I, II, III після гострих захворювань бронхолегеневого апарату і плеври, ускладнених масивними плевральними зрощеннями, дифузним пневмосклерозом, придатність до військової служби визначається на підставі цієї статті за пунктом "а" або "б", в залежності від порушення функції зовнішнього дихання.

  Призовників та військовослужбовців строкової служби, які страждають на саркоїдоз, оглядають за пунктом "а" або "б", а офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військовослужбовці-жінки - за пунктами "а", "б" або "в", залежно від стадії захворювання, ступеня вираження порушення функції зовнішнього дихання. Діагноз захворювання повинен бути підтверджений результатами пункційної біопсії з гістологічним дослідженням, а за відмови від неї - сукупністю клінічних, рентгенологічних та лабораторних даних.

  У разі хронічних неспецифічних захворювань бронхолегеневого апарату, які рідко зустрічаються (ідіопатичний фіброзувальний альвеоліт Хаменна-Річа, альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші), придатність оглянутих за графами I, II, III Розкладу хвороб визначається за пунктом "а" або "б", залежно від стійкості та вираження порушення функції зовнішнього дихання та інших органів.

   Показники оцінки функціонального стану апарату зовнішнього дихання наведені у таблиці *:

  Показники

  Норма

  Ступені порушення функції зовнішнього дихання

  незначна

  помірна

  значна

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Клінічні:

   

   

   

   

  задуха;

  немає

  У разі доступних раніше зусиль

  У разі звичайних навантажень

  Постійна у спокої

  частота дихання у спокої;

  до 20

  У межах норми

  21-28 на 1 хвилину

  Частіше 28 на 1 хв.

  ціаноз;

  немає

  Немає або незначний, підсилюється після навантажень

  Чіткий, іноді значний

  Різко виражений дифузний

  пульс

   

  Не прискорений

  Нахил до прискорення

  Значно прискорюється

  2. Інструментальні: насичення

  більше

  90-80

  79-60

  нижче 60

  гемоглобіну киснем (у відсотках);

  90

   

   

   

   

   

  життєвий об'єм легень (ЖОЛ) у відсотках до належної величини;

  90-85

  84-70

  69-50

  менше 50

  максимальна вентиляція легень (МВЛ) у відсотках до належної величини;

  85-75

  74-55

  54-35

  менше 35

  об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ) у відсотках до належної величини;

  85-75

  74-55

  54-35

  менше 35

  індекс Тіффно (співвідношення ОФВ/ЖОЛ у відсотках)

  більше 70

  70-55

  54-40

  менше 40


  ___________
  * Для спеціалізованих цивільних (військових) лікувально-профілактичних закладів можливе застосування більш інформативних показників.

  Комментарий Годецкого И. Ю. к ст. 48

  По этой статье может списаться почти любой. Ведь все мы регулярно болеем простудой, просто для экономии чернил врачи пишут ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), а не бронхит (7 букв). Если врач не поленился и записал вам ваши бронхиты как хронические и вы пройдете обследование функции внешнего дыхания согласно столбика № 3,- вы списаны.

   

  Стаття 49. Діагноз бронхіальної астми повинен бути встановлений після комплексного стаціонарного обстеження.

  До пункту "а" належить бронхіальна астма з тяжкими та частими приступами задухи (щотижневі, нерідко астматичний стан) із легенево-серцевою недостатністю 2-3 ступенів, які потребують повторного стаціонарного лікування хворого. До цього самого пункту належить бронхіальна астма, яка потребує постійного прийому системних глюкокортикоїдів.

  До пункту "б" належить бронхіальна астма з приступами задухи не рідше одного разу у місяць, які купіруються введенням різноманітних бронхорозширювальних засобів; у міжприступний період зберігається порушення функції зовнішнього дихання.

  До пункту "в" належать форми бронхіальної астми з короткотривалими приступами задухи не частіше 2-3-х разів на рік, які легко купіруються бронхорозширювальними засобами та поза приступом не супроводжуються або супроводжуються незначним порушенням функції зовнішнього дихання.

  Якщо бронхоспастичні синдроми (обтураційний, ендокринно-гуморальний, неврогенний, токсичний та інші) є ускладненням інших захворювань, то придатність до військової служби визначається залежно від перебігу основного захворювання за відповідними статтями Розкладу хвороб.

  Комментарий Годецкого И. Ю. к ст. 49

  Если у вас за последние два-три года любой терапевт диагностировал ваш бронхит как астму (что не удивительно, потому что различить очень трудно), то пропуском на гражданку будет знание вами названий бронхорасширяющих средств, которыми вы естественно пользуетесь регулярно.

   

  Стаття 50. Постанова про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я та рішення про надання відстрочки призовникам приймається тільки за ускладненого перебігу гострих пневмоній (нагноєння, пара- та метапневмонічні випітні плеврити, ателектази, інфекційно-токсичний шок, інфекційно-алергічний міокардит, токсичний нефрит, гепатит, виражена астенізація після вірусних пневмоній). Реконвалесцентам після неускладненого перебігу гострих захворювань, загострення хронічних захворювань легень без порушення функції зовнішнього дихання, що не потребують стаціонарного лікування хворого, приймається постанова про потребу у звільненні від службових обов'язків.

  За цією самою статтею оглядаються призовники та військовослужбовці після хірургічних захворювань, наслідків хірургічного лікування, поранень або травм органів грудної порожнини з порушенням функцій тимчасового характеру.

  Комментарий Годецкого И. Ю. к ст. 50

  Если недавно вы перенесли острую болезнь, вас оперировали или врачами рекомендуется срок для восстановления более одного месяца - вам обязаны дать освобождение до следующего призыва.

   

  НА ЗМІСТ

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.