...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева

 • ...:: Крім того ::...

   

  Стаття розкладу хвороб  

  Назва хвороб і фізичних вад (дефектів)  

  Контингенти, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб  

  Громадяни при приписці до призовних дільниць та призові на строкову військову службу  

  1  

  2  

  Графа I  

   

  Крім того  

     

  87

   

     

  Недостатній фізичний розвиток (слабий розвиток м'язової системи та підшкірно-жирової клітковини, вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см):  

     

  а) виявлений під час призову на строкову військову службу після надання відстрочки протягом 3-х років;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  б) виявлений під час прийняття на військовий облік або під час призову на строкову військову службу  

  Тимчасово непридатні

    

  88

  Нічне нетримання сечі  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  89

   

     

  Заїкання та запинання:  

     

  а) високий ступінь заїкання, який захоплює весь мовний апарат, з порушенням дихання та невротичними проявами. Недомовлення, яке робить мову малозрозумілою;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  б) помірне заїкання або недомовлення, що є причиною недостатньо виразної мови  

  Придатні

    

  90

   

   

   

     

  Алергічні захворювання (крім бронхіальної астми):  

     

  а) зі стійкими вираженими змінами, значним порушенням функцій, важкопіддатні лікуванню;  

  Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

    

  б) з частими загостреннями, помірними змінами та порушенням функцій;  

  Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

    

  в) з рідкими загостреннями, незначними змінами та порушенням функцій;  

  Придатні

    

  г) стани після перенесених гострих алергічних реакцій та захворювань  

  Тимчасово непридатні

    

  Крім того

  Стаття 87. Висновок про рівень фізичного розвитку оглянутого дається суворо індивідуально на підставі оцінки ступеня розвитку м'язової системи, зросту та ваги тіла, окружності грудей. Під час оцінки розвитку м'язової системи враховується ступінь відкладення підшкірно-жирової клітковини, а також особливість скелетної мускулатури у осіб високого зросту з малорельєфними м'язами.

  Призовники з добрим фізичним розвитком та живленням, пропорційною будовою тіла, зростом не менше 150 см та вагою 45 кг і більше визнаються придатними до військової служби та призначаються за видами (родами військ) Збройних Сил України відповідно до Таблиці додаткових вимог.

  Стаття 88. Призовники та військовослужбовці, які страждають на нічне нетримання сечі, направляються на стаціонарне обстеження та лікування. Факт наявності нічного нетримання сечі повинен бути підтверджений службовою, медичною характеристиками та актами спостереження з військової частини.

  Обстеження повинно бути повним та комплексним за участю невропатолога, уролога та психіатра. Якщо нетримання сечі є одним із симптомів захворювання нервової або сечостатевої системи, то постанова приймається за статтею Розкладу хвороб, яка передбачає основне захворювання.

  При відсутності патології з боку сечостатевої системи експертний висновок про придатність або непридатність до військової служби дає невропатолог.

  У випадках, коли спостереження та результати стаціонарного обстеження, а також дані, отримані із військового комісаріату, підтверджують наявність недуги та відсутність ефекту від лікування, призовники та військовослужбовці строкової служби визнаються непридатними до військової служби.

  Стаття 89. До пункту "б" належать стійкі, що не піддаються тривалому, систематичному лікуванню, афонії функціонального походження.

  Якщо наявне заїкання, то оглянутий підлягає поглибленому обстеженню невропатологом, психіатром, оториноларингологом, а за можливості - й логопедом. Стаціонарне обстеження таких осіб проводиться у неврологічному відділенні.

  Експертний висновок про придатність або непридатність до військової служби дає невропатолог на підставі даних обстеження та ретельного вивчення документів, отриманих з військової частини, військового комісаріату, з місця навчання або роботи до призову на військову службу.

  Ступінь вираження заїкання визначається шляхом динамічного нагляду за станом мовної функції у різних умовах та оцінюється за моментом найбільш вираженого прояву захворювання.

  Суттєве значення в експертній оцінці має характеристика командування та вказівка на те, у якій мірі заїкання оглянутого відбивається на виконанні ним службових обов'язків за займаною посадою.

  Помірним заїканням, яке не обмежує придатність оглянутого до військової служби, вважається лише затримка вимовлення (спотикання) на початку фрази, решта слів невеликої фрази на одному диханні вимовляється вільно або злегка сповільнено, але без повторювання слів.

  Стаття 90. Огляд призовників, військовослужбовців з алергічними захворюваннями проводиться після ретельного обстеження і лікування у спеціалізованому лікувальному закладі.

  Факт лікування з приводу алергічних захворювань та їх наслідків в анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами, а вплив наслідків на працездатність або виконання обов'язків військової служби - характеристиками з місця роботи, навчання або військової служби.

  До числа хвороб, зазначених у цій статті, належать усі види алергій: інсектна, медикаментозна, пилова, пилкова та харчова, які проявляються різноманітністю клінічного перебігу.

  До пункту "а" належать алергічні захворювання з хронічним перебігом і ураженням внутрішніх органів з вираженим порушенням їх функцій та важкопіддатні лікуванню (алергічний екзогенний альвеоліт, алергічний бронхолегеневий алергільоз, поширений атопічний дерматит, синдром Лайєла, сивороткова хвороба та інші).

  До пункту "б" належать алергічні захворювання з хронічним перебігом і ураженням внутрішніх органів з помірним порушенням їх функцій (поліноз з вираженим рино-кон'юнктивальним синдромом, полівісцеральними проявами), поширена рецидивна хронічна кропивниця та атопічний обмежений дерматит, алергічні рецидивні цитопенії, анемії та інші.

  До пункту "в" належать алергічні захворювання з рідкими (1-2 рази на рік) загостреннями та незначним порушенням функцій: захворювання верхніх дихальних шляхів (поліноз, синусит); обмежена кропивниця, дерматит.

  До пункту "г" належать стани після перенесених гострих алергічних реакцій та захворювань з тимчасовими функціональними розладами, коли для повного відновлення працездатності потрібен термін не менше одного місяця.

   

  НА ЗМІСТ

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.