Реформування війська потребує професіоналів
"Народна армія" уже повідомляла, що минулого тижня в управлінні Західного
оперативного командування працювала Головна інспекція Міністерства оборони
України, визначаючи стан виконання органами управління законодавчих та
нормативно-правових актів з військових питань, спрямованих на реалізацію
заходів розвитку Збройних Сил України, рівень спроможності органів управління
виконувати свої функції за призначенням, обліку та забезпеченості військ
озброєнням, матеріально-технічними засобами, стану морально-психологічного
забезпечення та військової  дисципліни.

Головний інспектор Міністерства оборони генерал армії України Віталій Радецький
у перший же день інспектування зазначив, що їхня робота зводитиметься не до
простої констатації недоліків, а до пошуку їх причин та до надання конкретної
методичної і практичної допомоги управлінням та службам оперативного
командування. Адже лише шляхом співпраці вдасться досягти позитивних
результатів, усунути проблеми, які стоять на перешкоді до створення дійсно
боєздатних Збройних Сил України.
За підсумками інспекційного огляду встановлено, що командування Західного ОК з
окресленого кола питань проводить достатню роботу. При цьому рівень
організаторської роботи керівних структур помітно підвищився, а всі завдання
колектив, очолюваний генерал-лейтенантом Миколою Петруком, виконує якісніше,
порівняно з іншими оперативними командуваннями.

Скажімо, відповідно до вимог Державної програми реформування та розвитку ЗСУ на
період до 2005 року, директив Міністра оборони України, у військах Західного
оперативного командування на поточний рік було заплановано 473 організаційні
заходи, з них станом на 22 червня уже виконано 54 відсотки.

Цю роботу посадовці проводили виважено, з урахуванням реального стану справ. Це
дало змогу командувачу військ (навіть уже після надходження відповідних
директив. - Авт.) таки переконати керівництво військового відомства, що
планування у 2003 та на початку 2004 років не мало достатнього обгрунтування з
боку Головного організаційно-мобілізаційного управління ГШ ЗСУ. Як наслідок -
терміново було відмінено чотири оргзаходи щодо розформування та три заходи,
пов'язані з переформуванням військових колективів.

- Це зайвий раз довело, що потрібно  всебічно аналізувати стан справ і одразу
визначатися з доцільністю утримання або ж скорочення військової частини,
установи чи закладу, виходячи передусім із їхніх завдань як на мирний, так і на
воєнний час, - наголосив на підбитті підсумків інспектування Віталій Радецький.
- Лише такий підхід - наполегливий та ініціативний - допоможе вирішити
проблемні питання щодо реформування Українського війська загалом та Західного
ОК зокрема. Лише тоді матимемо нову модель мобільної, добре озброєної і
всебічно забезпеченої армії, яка оперативно та ефективно виконуватиме покладені
на неї завдання.

Щодо рівня керівництва військами, то Головна інспекція МО України відзначила
достатньо виважену та цілеспрямовану роботу штабу та управлінь Західного ОК,
яка позначається на ритмічності та злагодженості виконання завдань низовими
структурами. 
Однак саме ж оперативне командування нині потерпає від "паперового валу".
Зважте, лише на початку червня із вищих штабів сюди надійшло понад 5000
різноманітних документів та телеграм, що зовсім не полегшувало роботу управлінь
та служб, а інколи просто створювало підгрунтя для формального їхнього
виконання. При цьому були випадки, коли допускалося дублювання розпоряджень
Головним командуванням Сухопутних  військ, які вже надійшли від Генерального
штабу ЗСУ.

Натомість аналіз показав, що ті керівні документи, які конче потрібні в роботі,
надходили в оперативне командування із  запізненням. Наприклад, наказ
начальника Генерального штабу ЗСУ від 4 грудня 2003 року "Про затвердження
Програми професійної підготовки" надійшов до Львова лише... у квітні 2004 року,
а Організаційно-методичні вказівки з підготовки Сухопутних військ ЗСУ у
поточному році "затрималися"... на два місяці.

Знаменно, що інспекційний огляд управління Західного ОК не окреслювався лише
його рамками. Питання бойової та мобілізаційної готовності, тилового та
технічного забезпечення, планування та організація професійної підготовки, стан
морально-психологічного забезпечення та військової дисципліни тощо вивчалися у
контексті зі станом справ безпосередньо у військових частинах та установах.

Як і генерал армії України Віталій Радецький, члени інспекційного огляду
попрацювали у Львівському обласному військовому комісаріаті, 80-му окремому
аеромобільному полку, Львівському військовому інституті імені гетьмана Петра
Сагайдачного, на Яворівському полігоні, де проходить вишкіл українська частина
Укрполбату. Це дало змогу  оцінити дійсний рівень керівництва вищого штабу
процесами повсякденної діяльності. Тому на підбитті підсумків було акцентовано 
на всебічному обгрунтуванні доцільності рішень, що приймалися, з обов'язковим
урахуванням всіх їх аспектів, а передусім - людського та
морально-психологічного факторів. 

- Сьогодні керувати за старими стереотипами та підходами неможливо, - сказав
Віталій Радецький. - Адже змінилися наше суспільство, соціально-економічні
умови, геополітичні та геостратегічні інтереси України. І, власне, мені приємно
констатувати, що генерали та офіцери оперативного командування розуміють це.
Однак не всі проявляють ініціативу та бажання при виконанні поставлених
завдань. 

Принаймні, викликає подив рівень керівництва в управлінні озброєння
оперативного командування. Виявлені недоліки ставлять під сумнів спроможність
окремих посадових осіб виконувати свої обов'язки. Відсутність плановості,
послідовності, наполегливості, зрештою, елементарного контролю якраз і призвела
до тих негативних моментів, якими в гірший бік відрізняється нині цей колектив.

Загалом, Головна інспекція військового відомства зробила висновок, що
управління Західного оперативного командування - це боєздатне ядро, яке якісно
здійснює керівництво підпорядкованими військами в складних умовах сьогодення. А
професійний рівень генералів та офіцерів, стан системи управління та всебічного
забезпечення військ дає можливість успішно виконувати поставлені завдання.

За результатами інспекційного огляду буде складено план усунення недоліків. Усі
пропозиції щодо вирішення існуючих проблем повсякденної життєдіяльності військ
Західного оперативного командування будуть відображені в доповіді Міністру
оборони України Євгену Марчуку.

Ігор МАХНО  "Народна армія"

Газета "Народна Армія" 2004.07.02


(c) 1997-2001 ElVisti Information Center